Академічна етика

Комісія з питань академічної етики НУХТ

Комісія з питань академічної етики НУХТ

E-mail: etuka@nuft.edu.ua

Нормативно-правові документи

Про вищу освіту: Закон України від 18.12.2019 № 392-IX.      Ст. 6.6, Ст. 16.8, Ст. 19.9, Ст. 32.3.1, Ст. 69: Поняття академічного плагіату. Відповідальність за порушення

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. Ст. 42. Поняття академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності, відповідальність

Етичний кодекс ученого України

Про створення Національного репозитарію академічних текстів

Офіційні рекомендації

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розроблення та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Регламентуючі документи НУХТ

Кодекс академічної етики університету

Регламент роботи комісії з питань академічної етики

Регламент перевірки на академічний плагіат

Освітні ресурси

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Рекомендації щодо впровадження кодексу честі в закладах освіти

Серія модулів з питань доброчесності та етики