Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма Національного університету харчових технологій

Наказ про введення в дію Антикорупційної програми


 

Повідомлення про прояви корупції

Nehoda-OA

Негода Олена Анатоліївна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Національному університеті харчових технологій – заступник проректора з правового забезпечення

Контакти: тел. (044) 287 96 61, кімн. А-207

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції є особою, відповідальною за розроблення та реалізацію Антикорупційної програми Університету, затвердженої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного університету харчових технологій, відокремлених структурних підрозділів, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу anticor@nuft.edu.uа; письмово за адресою: 01601, вул. Володимирська, 68, м. Київ.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

  1. Прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи.
  2. Тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), яка може бути перевірена.
  3. Прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення)

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.


Дотримання вимог фінансового контролю

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» керівник закладу вищої освіти та його заступники зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Роз’яснення Національного агентства запобігання корупції «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»:

Загальні положення про відображення відомостей про об’єкти декларування