ДВВ – додаткове фахове вступне випробування

ДВВ для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовкиу 2020 році проводитися не буде.