Кваліфікаційна робота

4


Теми кваліфікаційних робіт 2020/2021 н.р.

Спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів», «Технології в ресторанному господарстві» денна форма навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійна програма  «Технології в ресторанному господарстві» заочна форма навчання

Міжкафедральна  комплексна кваліфікаційна робота (спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійна програма  «Технології в ресторанному господарстві»)

Міжкафедральна  комплексна кваліфікаційна робота (спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів»)Методичні рекомендації
до виконання випускної кваліфікаційної роботи

Спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійна програма  «Технології в ресторанному господарстві», денна та заочна форми навчання

Спеціальність 181 «Харчові технології», освітній ступінь “Магістр”, освітньо-професійні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів», денної форми навчання