Навчальна література

Основи наукових досліджень і технічної творчості

Основи наукових досліджень і технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / [Лисюк Г. М. та ін.] ; за ред. проф. Г. М. Лисюк ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 201 с

     Розглядається роль науки в сучасному суспільстві, висвітлюються основи методології теоретичного й експериментального досліджень, методичні підходи з формулювання теми, мети й завдань наукового дослідження.

    Значна увага приділяється питанням організації роботи в процесі дослідження, накопиченню та обробці наукової і технічної інформації, організації проведення й обробки експериментів та оформленню результатів наукової роботи.


Українська кухняУкраїнська кухня [Текст] / [авт.-скл.: О. Т. Старчаєнко, О. В. Нєміріч]. – Х. : Фактор : Pelican, 2012. – 207 с. : кольор.іл. – (Україна. Учора, сьогодні, завтра)

     У виданні представлено найсмачніші й найпопулярніші страви української кухні: духмяні борщі та юшки, соковиті запіканки та січеники, апетитні вареники й галушки, а також деякі обрядові страви та старовинні рецепти спиртних напоїв.

     Усі вони були приготовані й сфотографовані спеціально для цієї книжки.


Технологічне устаткування готелів, готельних комплексівТехнологічне устаткування готелів, готельних комплексів : підручник / В. С. Гуць, О .А. Коваль, В. А. Русавська – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 568 с.

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання щодо класифікації, будови, принципів роботи обладнання готельної індустрії.

 Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців, хто вивчає устаткування готелів, готельних комплексів, організацію готельного господарства, матеріально-технічну базу, проектування та експлуатацію об’єктів готельного господарства.


Технологія пастили зефіру маршмелоу

    Технологія пастили, зефіру, маршмелоу: навчальний посібник / Дорохович А.М., Кобилінська О.В., Мурзін А.В., Кияниця С.Г.; за редакцією Дорохович А.М. – К.: Фірма «ІНКОС», 2019. – 428 с.

В посібнику наведена характеристика сировини, що використовується і яку доцільно використовувати при розробленні нових пастильних виробів. Технології пастили, зефіру, маршмелоу розглянуті з позиції системного аналізу, тобто як великі технологічні системи з розподілом їх на підсистеми і аналізом на макро- і мікрорівні.

    Наведені теоретичні основи утворення складних пінодраглеподібних систем з урахуванням впливу сировинних інгредієнтів і технологічних заходів виробництва пастили, зефіру, маршмелоу.

    Показані методики розрахунку простих і складних рецептур та дозволена взаємозамінність сировини при виробництві пастильних виробів.


Інжиніринг у ресторанному бізнесі

     Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, О.В. Чемакіна, Л.М. Акімова, А.М. Куц, І.Л. Корецька, А.О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с. (ISВN 978-966-289-302-1)

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно з графіком виконання робіт, координувати людські, матеріальні, фінансові потоки в межах бюджету. У навчальному посібнику представлені сучасні тенденції інжинірингу при проєктуванні інженерних систем: мережі і споруди водопостачання і каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції, кондиціювання, інженерне обладнання закладів ресторанного господарства на основі сучасних наукових підходів.

      Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Він може бути корисний для інженерно-технічних працівників при підготовці і просуванні інженерно-будівельних проектів закладів ресторанного господарства.


Харчова та санітарна токсикологія

    Харчова та санітарна токсикологія : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова, В.В. Кійко, А.М. Куц, О.В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с. (ISBN 978-966-289-383-0)

      Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні вміти розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових продуктів, що постають перед харчовою промисловістю з урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій перероблення сільськогосподарської сировини, досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції на рівні кращих світових зразків.

     У посібнику «Харчова та санітарна токсикологія» також викладені науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки; визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.

    Посібник  призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології».


Електронні системи в галузі

   Електронні системи в галузі : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, Т.О. Роман, Л.М. Акімова, О.В. Чемакіна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 168 с. (ISВN 978-966-289-375-5)

Посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології».

    У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні і методичні основи з питань розвитку електронних систем у ресторанному бізнесі, які дозволяють здобувачам керувати закладами ресторанного господарства за рахунок сучасного програмного забезпечення, що дозволяє приймати кваліфіковано рішення, своєчасно налаштовувати електронні системи, створювати та редагувати бази даних, розробляти калькуляційні карти, електронне меню, управляти модульними службами «front office» і «back office».

    У виданні представлені сучасні уявлення щодо комп’ютерного програмного забезпечення, методи та способи покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня сервісу обслуговування та ознайомлення з інноваціями ресторанними технологіями.


Дизайн систем візуальної інформації

Дизайн систем візуальної інформації : навчальний посібник / О.В. Чемакіна, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.П. Олійник, Л.М. Акімова, О.В. Кузьмін / За заг. ред. В.О. Свірка – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с. (ISВN 978-966-289-216-1)


Обладнання закладів ресторанного господарства

Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. / [О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова, С.М. Бондарчук]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 276 с. (ISBN 978-966-289-169-0)


Стандартизація в дизайнерській діяльності

Стандартизація в дизайнерській діяльності: навчальний посібник / В.О. Свірко, А.Л. Рубцов, О.В. Чемакіна, О.В. Кузьмін / За заг. ред. В.О. Свірка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 232 с. (ISВN 978-966-289-355-7)


 1

Кулінарна етнологія: підручник / Доценко В.Ф., Гавриш А.В., Пушка О.С. та ін.; за заг. ред. Доценка В.Ф. М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с. (ISBN 978-966-289-434-9).