Наукова діяльність викладачів

Науково-дослідна діяльність колективу кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції проводиться відповідно до Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Національному університеті харчових технологій

Кафедра виконує держбюджетну наукову роботу за темою: «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням поліфункціональних напівфабрикатів і інноваційних інгредієнтів” (Реєстрація теми в УкрІНТЕІ у вересні 2017 р., реєстраційний номер № 0117u003716), керівником якої є завідувачка кафедри, д.т.н., професорка Нєміріч О.В.

Основними засадами цієї роботи є створення новітніх технологій та одержання асортименту поліфункціональних напівфабрикатів та продуктів аюрведичного харчування для закладів ресторанного господарства, зі збалансованими показниками харчової цінності та збереженням якості при зберіганні, у тому числі й напівфабрикатів швидкого приготування. Результати мають суттєву соціально-економічну значимість і є актуальними для декількох суміжних галузей науки.


Наукова робота проводиться за трьома напрямами

 1. «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням сушених інгредієнтів» – під керівництвом д.т.н., професорки Нєміріч О.В.
 2. «Розроблення та вдосконалення технологій кондитерських напівфабрикатів» – під керівництвом к.т.н., доцентки Корецької І.Л.
 3. «Розроблення технологій ресторанної продукції з використанням рослинної сировини» – під керівництвом д.т.н., професора Кузьмін О.В.

Аспіранти


 З 2016 року на кафедрі здійснюють навчання 5 аспірантів: 

 • Михайленко В.М., Дорошкевич Р.Ю., Авраменко М.М. – науковий керівник зав.каф., д.т.н., проф. Нєміріч О.В. 
 • Дятлов Д.О., Очеретна А.В. – науковий керівник д.т.н., проф. Фролова Н.Е. 

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і конгресах.

Наукова новизна дослідницької роботи професорсько-викладацького складу кафедри підтверджена публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, зокрема, які індексуються в науко-метричних базах Scopus, Web of Science, патентами України на винахід та на корисну модель.


НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ


Навчальні посібники

 1. Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. / [О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова, С.М. Бондарчук]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 276 с. (ISBN 978-966-289-169-0).
 2. Дизайн систем візуальної інформації : навчальний посібник / О.В. Чемакіна, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.П. Олійник, Л.М. Акімова, О.В. Кузьмін / За заг. ред. В.О. Свірка – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с. (ISВN 978-966-289-216-1).
 3. Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, О.В. Чемакіна, Л.М. Акімова, А.М. Куц, І.Л. Корецька, А.О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с. (ISВN 978-966-289-302-1).
 4. Стандартизація в дизайнерській діяльності: навчальний посібник / В.О. Свірко, А.Л. Рубцов, О.В. Чемакіна, О.В. Кузьмін / За заг. ред. В.О. Свірка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 232 с. (ISВN 978-966-289-355-7).
 5. Електронні системи в галузі : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, Т.О. Роман, Л.М. Акімова, О.В. Чемакіна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 168 с. (ISВN 978-966-289-375-5).
 6. Харчова та санітарна токсикологія : навчальний посібник / О.В. Кузьмін, В.М. Ісаєнко, Л.М. Акімова, В.В. Кійко, А.М. Куц, О.В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с. (ISBN 978-966-289-383-0).
 7. Технологія пастили, зефіру, маршмелоу: навчальний посібник / Дорохович А.М., Кобилінська О.В., Мурзін А.В., Кияниця С.Г.; за редакцією Дорохович А.М. – К.: Фірма «ІНКОС», 2019. – 428 с.
 8. Павлюченко, О.С. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / О.С. Павлюченко , А.В. Гавриш, Л.О. Шаран К.: НУХТ, 2017. – 227 с. (ISBN 978-966-612-205-9).

   Монографії
 1. Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань : монографія / С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 348 с. (ISВN 978-966-289-183-6).
 2. Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / [Л.М. Акімова, С.М. Левчук, О.О. Акімов, О.В. Кузьмін]. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 196 с. (ISВN 978-966-289-196-6).
 3. Желтов, Ю.А. Рыбное сырье для ресторанного дела: монография / Ю.А. Желтов,  Е.С. Павлюченко, Н.А. Стреха. – К.: Фирма «Инкос», 2011. – 285 с. (ISBN 978-617-598-047-7).

Підручники

 1.  Кулінарна етнологія: підручник / Доценко В.Ф., Гавриш А.В., Пушка О.С. та ін.; за заг. ред. Доценка В.Ф. М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с. (ISBN 978-966-289-434-9).
 2. Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи у продукції ресторанного господарства: Підручник. В.Ф. Доценко, Л.Ю. Арсеньєва, Н.П. Бондар, Т.І. Іщенко, О.Б. Шидловська, О.В. Арпуль, О.С. Павлюченко, Л.О. Шаран, О.М. Усатюк// За ред. В.Ф. Доценка – К.: НУХТ, 2014. – 379 с. (ISBN 978-966-612-154-0)

Публікації в наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE


 SCOPUS

 1. Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread / Sylchuk T., Bilyk O., Kovbasa V., Zuiko V.// Eastern-european journal of  enterprise technologies. 2017. Issue 5/11 (89). P. 4-9.
 2. Ozonation of nanofiltration permeate of whey before processing by reverse osmosis / Zmievskii Yu.G., Zaharov V.V., Rudenko O.S., Biletskaya I.M., Myronchuk V. G. // Acta Periodica Technologica. – 2017. – V. 48. – P. 315–323. (https://doi.org/10.2298/APT1748315Z)
 3. Stude of the state of moisture in the curd paste with sumach extract and the addition of buckwheat groats / O. Kochubei-Lytvynenko, A. Marynin, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, M. Lazarenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. –2017. – № 6 (90). – p.22-26.
 4. The use of gas chromatography in determining the sorption capacity of the adsorbent / K. Naumenko, N. Frolova, O. Petrusha, N. Chepel // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 1(10-85), с. 70-74.
 5. Effect of banana powder and butter on the formation of the crystalline phase of sugar fondant / Ianchyk М., Niemirich O., Vasheka O., Petrusha O., Pogozhikh N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. – vol. 4, № 11 (94). – pp. 35-41. (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140129).
 6. Survey of characteristics of dairy-protein concentrates in the low-temperature storage process / Gnytsevych V., Yudina T., Deinychenko L., Nykyforov R., Nazarenko I.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.– 2018.– №1/11 (91). pp. 16-22
 7. Whey desalination using polymer and inorganic membranes: operation conditions / Myronchuk V.G., Zmievskii Yu.G., Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenska L.M., Zakharov V.V. //  Acta Periodica Technologica. – 2018. – V. 49. – P.103–115. (https://doi.org/10.2298/APT1849103M)
 8. System of stabilization for the meat pastes based on dry concentrates milk protein / Kochubei-Lytvynenko O., Yatsenko O., Yushchenko N., Kuzmyk U. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. –2018. – № 5/11 (95). – Р. 30-36.
 9. Composite inorganic anion exchange membrane for electrodialytic desalination of milky whey / Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenskaya L.M., Zmievskii Yu.G., Zakharov V.V., Myronchuk V.G. // Materials Today: Proceedings. – 2019. – № 6. – P. 250–259. (https://doi.org/10.1186/s11671-017-2208-4)
 10. Electrodialytic whey demineralization involving polymer-inorganic membranes, anion exchange resin and graphene-containing composite / Myronchuk V.G., Zmievskii Yu.G., Dzyazko Yu.S., Rozhdestveska L.M., Zakharov V.V.,  Bildyukevich A.V. // Acta Periodica Technologica. – 2019. – V. 50. – P. 163–171. (https://doi.org/10.2298/APT1950163M)
 11. Separation of terpenes from lemon essential oil by selective fractionation under a vacuum / [Frolova N., Ukrainets A., Sуlka I., Nemirich A., Kuzmin O.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – 2/11 (98). – p. 32-36. (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160220).
 12. Plants of nepeta cat aria var. citriodora beck. and essential oils from them for food industry / [N. Frolova, A. Uktainets, O. Korablova, V. Voitsekhivskyi] // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 13, no. 1, 2019, p. 449-455.
 13. DEVISING A TECHNOLOGY FOR MAKING FLOUR FROM CHICKPEA ENRICHED WITH SELENIUM Biletska, Y., Plotnikova, R., Skyrda, O., …Iurchenko, S., Botshtein, B. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 1(11), стр. 50–58 (DOI:10.15587/1729-4061.2020.193515).
 14.  Scientific foundations of the integrated use of sweeteners and iodine-containing raw materials in confectionery technology / Sokolovska O., Skyrda O., Chatchenko O., Letuta T., Havrysh A. // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – Vol. 32. – pp. 11-16.
 15. Substantiating the use of sprouted beans flour in the production of sour milk products based on goat milk / Biletska Y., Babenko V., Krivtsova A., …Skyrda O., Ryzhkova T. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 4(11-106), pp. 6–13. (DOI:10.15587/1729-4061.2020.209514).
 16. Survey of complex influence of physico-chemical and technological parameters on process of milk-egg co-precipitate obtaining /Deinychenko G., Zolotukhina I., Skrynnik V., Fedak N., Tkachyk S., Kravchenko T., Kravchenko K., Deinychenko L., Pavluchenko O., Furmanova Y. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020.– №3/11 (105). – рр. 30-37.
 17. Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curds-based products / Belemets T., Radzievskaya I., Yushchenko N., Kuzmyk U. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2020. – Vol 4, № 11. pp. 14-23
 18. Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes / Yatsenko O., Yushchenko N., Kuzmyk U., Kochubei-Lytvynenko O., Frolova N., Korabliova O., Mykoliv I. // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – №14. – pp. 443-450.
 19. The study of the feasibility of using the technology in the dutter pastes protein-polysaccharide complexes based dairy and vegetable proteins / Yushchenko N., Kuzmyk U., Kochubei-Lytvynenko O., Yatsenko O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 6, № 11(108). – pp. 37-44.
 20. Filtration Membranes Containing Nanoparticles of Hydrated Zirconium Oxide–Graphene Oxide / Rozhdestvenska L., Kudelko K., Ogenko V., Palchik O., Plisko T, Bildyukevich A., Zakharov V., Zmievskii Y., Vishnevskii O. // Springer Proceedings in Physics. – 2021. – V.246. – P. 757-771. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_51)
 21. Conparative study of carvones from various essential oils and their ability to increase the stability of fat-containing products / Frolova N., Yushchenko N., Korablova O., Ocheretna A., Synenko T. // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – № 22(3). – pp. 239-248.
 22. Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / Belemets Т., Radziyevska І., Yushchenko N., Kuzmyk U., Pasichnyi V., Kochubei-Lytvynenko O., Frolova N., Mykoliv I., Korablova O. // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol.34. – pp. 150-160.
 23. Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage/Vasheka O., Niemirich O., Frolova N., Ustymenko I., Havrysh A., Skyrda O., Matiyashuk O., Fedak N., Hubenia V., Liulka O.// Journal of Hygienic Engineering and Design. – Vol. 35. – 2021pp. 122–128.

WEB OF SCIENCE

 1. Effects of the water desalting by reverse osmosis on the process of formation of water-alcohol mixtures. 1H NMR spectroscopy studies / Kuzmin O., Suikov S., Niemirich O., Ditrich I., Sylka I. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 2. – pp. 239-257. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-2-6).
 2. Identification of equilibrium state of hydroxyl protons in vodkas by 1H NMR spectroscopy / Kuzmin O., Suikov S., Koretska I., Matiyashchuk O., Poliovyk V. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 2. – pp. 314-336. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-12).
 3. Mechanism of transformation of protons in the process of creating aqueous-alcoholic mixtures / Oleg Kuzmin // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 4. – pp. 686-697. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-4-9).
 4. Production of active coal from pyrolyzed wood wastes by alkaline activation of KOH / [Kuzmin O., Tamarkina J., Shendrik T., Zubkova V., Koval O., Roman T.] // Ukrainian Food Journal, 2017, volume 6, issue 3. – pp. 443-458. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-3-5).
 5. Qualimetric assessment of diets / Kuzmin O., Levkun K., Riznyk A. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 1. – pp. 46-60. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-7).
 6. Restoring and emulsifying properties of the dried meat semi-finished product / Niemirich O., Pogozhich M., Petrusha O., Havrysh A., Vasheka O.// Ukrainian Food Journal. – Volume 6, Issue 2. – 2017. pp. 302–314. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-2-11).
 7. Substantiation of the conditions of obtaining porous carbon materials from pyrolyzed wood wastes by chemical activation of H3PO4 / Kuzmin O., Shendrik T., Zubkova V. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 1. – pp. 103-116. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-12).
 8. Analysis of business entities’ financial and operational performance under sustainable development / Levytska S., Krynychnay I., Akimova A., Kuzmin O. // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики». – 2018. – № 2 (25). – C. 122-127.
 9. Development of methods of production in natural aromatic production / N.Frolova, A.Ukrayinets // Ukrainian Food Journal. – 2018, 7 (4). – P.692-702.
 10. Effect of feeding regimen on the fatty acid profile of sheep bulk tank milk / Obodovich O.M., Ustinov O.A., Zaharov V.V. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv. – 2018. – Volume 7, Issue 2. – P. 303–310. (https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-2-13)
 11. Internal mechanisms for establishment of the equilibrium state of water-alcohol mixtures in vodka technology / Kuzmin O., Zubkova V., Shendrik T., Korenets Y., Kuzmin A., Bilenkyi P. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2018. – Volume 7, Issue 4. – pp. 655-670. (DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-10).
 12. The use of enzyme preparations for pectin extraction from potato pulp / O. Hrabovska, H. Pastukh, O. Lysyi, V. Miroshnyk, N. Shtangeeva // Ukrainian Food Journal, 2018, Volume 7. Issue 2. – Р. 215-233. (DOI: 10.24263/2304-974X-2018-7-2-5).
 13. Determination of the effect of calcium chloride on sodium alginate on the restructuring of fish products / [Nykyforov R., Korenets Y., Frolova N., Kuzmin O. ] // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2019. – Volume 8, Issue 3. – pp. 584-596. (DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-3-14).
 14. Development of peanut quality criteria for determination of its rational use Lehnert, S., Khomenko, O., Dubinina, A., …Skyrda, O., Radchenko, A. Science and Innovation, 2019, 15(5), стр. 23–33. DOI:doi.org/10.15407/scin15.05.027.
 15.  Surface morphology of soybean, pea, whey protein isolates, and their dried gels / M. Polumbryk, O. Shestel, O. Yatsenko, N. Yuschenko, U. Kuzmyk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – №1. – pp. 70-79.
 16. Antioxidant capacity of alcoholic beverages based on infusions from non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials / Kuzmin O., Kucherenko V., Sylka I., Isaienko V., Furmanova Y., Pavliuchenko E., Hubenia V. // Ukrainian Food Journal. 2020. – №9 (2). С. 404-424 (DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9-2-12).
 17. Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials / Kuzmin O., Kucherenko V., Stukalska N., Kuts A., Oliynyk S., Rakhmetov D. // Ukrainian Food Journal.  – 2020. – 9(4). – pp. 795-808. (DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9).
 18. Differences in the composition of vocable compounds in fresh and dried mixed heat supply of white rolled cabbage / Niemirich O., Frolova N., Ustymenko I., Havrysh A. // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – pp. 864-872.
 19. Efficiency of gas chromatographic analysis of terpens and terpenoids of sources of aromatic substances, taking into account the polarity of the stationary phase / A. Ukrainets, N. Frolova, O. Niemirich, O. Melnyk, І. Ustymenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 3. pp. 664-676.
 20. Improvement of the recipe composition of special-purpose gluten-free chocolate muffins / Shapovalenko O., Pavliuchenko O., Furmanova Y., Sharan L., Kuzmin O. // Food science and technology. – 2020. – 14(4). – pp. 20-30. (DOI: 10.15673/fst.v14i4.1897).
 21. Influence of processing parameters on the techno-functional properties of berry coagulants. Deinychenko L., Deinychenko G., Gnitsevych V., Kravchenko T. Ukrainian Food Journal.– Kyiv: NUFT, 2020. – Volume 9, Issue 1. рр. 74-86.

  Публікації в наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE в інфографіці

1


ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


 Патенти


 2017 рік

 1. Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв. Патент на винахід № 113903 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №a201505686 ; заявл. 09.06.2015; опубл. 27.03.2017 – бюл. № 6/2017. / Пушка О.С., Іллючок А.Ю., Гавриш А.В., Ткачук Ю.М., Дитюк Ю.С., Нєміріч О.В.
 2. Хліб пшеничний. Патент на винахід № 114703 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №a2013 07192 ; заявл. 06.06.2013; опубл. 25.07.2017 – бюл. № 14/2017. / Погожих М.І., Євлаш В.В., Тарасенко Т.А., Гавриш А.В., Кардавар К.М., Нєміріч О.В.
 3. Патент на винахід № 114869 Україна МПК А23L 21/10(2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.Н., Левкун К.Ю.; заявник і патентовласник НУХТ. -№а201606510; заяв. 14.06.2016.; опубл. 25.01.2017, Бюл.№2. , 10.08.2017, Бюл.№15.
 4. Патент на винахід № 114210, МПК C12G 3/07 (2006.01), C12H 1/22 (2006.01). Спосіб виробництва коньяку / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – №a201505683; заяв. 09.06.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.
 5. Патент на винахід № 114212, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12G 3/08 (2006.01), C01B32/30 (2017.01), B01J20/20 (2006.01). Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – №a201506032; заяв. 18.06.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.
 6. Патент на винахід № 115673, МПК C12G 3/07 (2006.01), C12H 1/22 (2006.01), А23В 4/044 (2006.01). Спосіб обробки деревини дуба для одержання піролізованої тріски / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – №a201504104; заяв. 28.04.2015; опубл. 11.12.2017, Бюл. №21.
 7. Патент на корисну модель № 112644, МПК (2016.01) A23L 21/10. Склад білкового желе на основі порошку банана / О.В. Нєміріч, М.С. Черниш, О.В. Кузьмін; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201606333; заяв. 10.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. №24.
 8. Патент на корисну модель № 117462, МПК (2017.01) A23L 29/30, A21D 13/00. Композиція інгредієнтів для приготування обробних напівфабрикатів у кондитерському виробництві / О.В. Кузьмін, К.В. Попович, О.О. Обеснюк, Л.М. Буй, А.Р. Башняк; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201700619; заяв. 23.01.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. №12.
 9. Патент на корисну модель № 120628, МПК (2017.01) A23С 23/00. Запіканка з сиру кисломолочного / А.О. Ніколайчук, О.М. Кирпіченкова, О.В. Кузьмін; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201705204; заяв. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. №21.
 10. Патент на корисну модель № 118071, МПК A23J 1/00 (2017.01) Рибні шніцелі / І.В Дітріх., А.Ю. Молокова; заявник – Національний університет харчових технологій). – №u201613497; заяв. 28.12.2016; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.
 11. Патент на корисну модель № 118392, МПК A21D 13/00 (2017.01) Бісквіт нутово-гречаний / І.В Дітріх., В.М. Пенчук; заявник – Національний університет харчових технологій). – №u201700612;  заяв. 23.01.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.
 12. Патент на корисну модель № 119358, МПК A21D 13/44 (2017.01) Оладки на основі гречаного борошна/ І.В Дітріх., О.О. Короткова, О.Ю. Гетьман ; заявник – Національний університет харчових технологій). – №u201702774;  заяв. 23.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.
 13. Патент на корисну модель № 120520, МПК A23L 23/00 (2017.01) Суп-пюре з креветками антарктичними І.В Дітріх., Межевікіна Д.О.; заявник – Національний університет харчових технологій). – №u201703867; заяв. 19.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 14. Пат. 113388 Україна, МПК7 A21 D 8/00 Склад тістової заготовки для піци / Силка І.М., Нікорич І.І.; замовник і патентовласник Націон. унів.-т харч. техн. – № 201607658; заявл. 12.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл.№2.
 15. Пат. 12075 Україна, МПК7 A21D 13/00 Склад напівфабрикату профітролів / Коваленко В.О., КовальО.В., Силка І.М., Стахурська Л.В.; замовник і патентовласник Націон. унів.-т харч. техн. – № 201706034; заявл. 16.06.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл.№24.
 16. Печиво «Сон». Патент на корисну модель № 115276 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201610754 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 10.04.2017 – бюл. № 7. / Пригородський О.М., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 17. Печиво «Ранкове». Патент на корисну модель № 115279 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u 2016 10758 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 10.04.2017 – бюл. № 7. / Пригородський О.М., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 18. Склад крему «Збиті вершки». Патент на корисну модель № 114899 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201610014; заявл. 30.09.2016 ; опубл. 27.03.2017 – бюл. № 7/2017. / Нєміріч О.В., Возненко М.А., Гавриш А.В.
 19. Патент № 118131 UA МПК A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кирпіченкова О.М., Клец Д.О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 00903; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.07.2017, Бюл.№ 14, 2017 р.
 20. Суп-пюре «Дари лісу». Патент на корисну модель № 117307 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201613282; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 26.06.2017 – бюл. № 12/2017. / Пушка О.С., Горкуша Л.В., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 21. Суп-пюре «Вітамін». Патент на корисну модель № 117309 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201613285; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017 – бюл. № 12/2017. / Пушка О.С., Горкуша Л.В., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 22. Суп-пюре «Океан». Патент на корисну модель № 117310 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201613286; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017 – бюл. № 12/2017. / Пушка О.С., Горкуша Л.В., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 23. Суп-пюре «Курячий». Патент на корисну модель № 117312 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201613288; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017 – бюл. № 12/2017. / Пушка О.С., Горкуша Л.В., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 24. Патент № 117506 UA МПК A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кирпіченкова О.М., Ніколайчук Ю.В.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201700907; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл.№ 12, 2017.
 25. Спосіб виробництва фондану. Патент на корисну модель № 120598 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201705028; заявл. 24.05.2017; опубл. 10.11.2017 – бюл. № 21/2017. / Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Дудкіна О.О., Тернавська І.М., Нєміріч О.В.
 26. Склад молочного десерту. Патент на корисну модель № 120724 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – №u201706033; заявл. 16.06.2017; опубл. 10.11.2017 – бюл. № 21/2017. / Дмитренко К.В., Іщенко Т.І., Гавриш А.В., Нєміріч О.В.
 27. Пат. 114860 Україна, МПК A21D 13/80. Склад бісквітного напівфабрикату / Комарницький Р.В., Губеня В.О., Лявинець Г.М., Бондар Н.П.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201603707; заяв. 07.04.2016; опубл. 10.08.2017, Бюл. №15.
 28. Пат. 120624 Україна, МПК A21D 13/00. Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна / Соцька Ю.Д., Губеня В.О., Шаран Л.О., Павлюченко О.С., Лявинець Г.М.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201705199; заяв. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 29. Патент на корисну модель № 113332 А МПК А23G 3/36 (2006.01) Кекс підвищеної харчової цінності / Машовець М.Ю., Губеня В.О., Павлюченко О.С., Коваль О.В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u 201607342, опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р.
 30. Патент № 113263 UA МПК A23J 1/00 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Левкун К.Ю., Кравчук Н.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06511; заявл. 14.06.2016; опубл. 21.05.2017, Бюл. № 2, 2017 р.
 31. Патент № 113389 UA А23L 21/12, А23L 29/281. Склад самбук яблучно-облепихового / Корецька І.Л., Пашко Х.В., Кравчук Н.М. заявник і патентовласник НУХТ. №u201607661; заяв. 12.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл.№2.
 32. Патент № 120717 Україна МПК( 2017.01) A23P 30/40 (2016.01) Склад низькокалорійного збитого десерту. Кравчук Н.М., Польовик В.В., Посна Н.С.; заявник і патентовласник НУХТ- №u 2017 05906; заяв. 13.06.2017, опубл. 10.11.2017, Бюл.№ 21.
 33. Патент № 118920 UA МПК A23L 29/30 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Ліснянська Ю.І.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201704083; заявл. 24.04.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл.№ 16, 2017 р.
 34. Патент № 119564 UA МПК A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Радько І.С. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201704084; заявл. 24.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18, 2017 р.
 35. Патент № 120151 UA МПК A23L 21/12 (2016.01). Склад десерту самбук / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Бєдусенко Л.С.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201703866; заявл. 19.04.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл.№ 20, 2017 р.
 36. Патент № 120153 UA МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Маліневська О.О.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201703873; заявл. 19.04.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р.
 37. Патент на корисну модель № 121752, МПК (2017.01) A21D 13/00. Композиція інгредієнтів для приготування обробних напівфабрикатів у кондитерському виробництві / О.В. Кузьмін, В.М. Величко; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201707196; заяв. 10.07.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.
 38.  Патент на корисну модель № 113382, МПК (2006.01) A23J 1/20, A23C 9/133. Спосіб виробництва молочно-білкового копреципітату/ В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко; заявник – Київський національний торговельно-економічний університет. – №  u201607642; заяв. 12.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
 39. Патент на корисну модель № 113383, МПК (2006.01) A23J 1/20, A23C 9/133. Спосіб виробництва молочно-білкового концентрату/ В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко, В.Ф. Кравченко; заявник – Київський національний торговельно-економічний університет. – № u201607643; заяв. 12.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
 40. Патент на корисну модель № 120624, МПК А21D 13/00 (2006.01) Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна / Соцька Ю.Д., Губеня В.О., Шран Л.О., Павлюченко О.С., Лявинець Г.М..; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u 201705199; заявл. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р.
 41. Патент на корисну модель № 114807 України. Фондан. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – № u 2016 08233 ; заявл. 266.07.2016 ; опубл. 27.03.2017 – бюл. № 6. / Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Ткачук Ю.М., Дудкіна О.О., Нєміріч О.В.
 42. Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв. Патент на корисну модель № 117260 України. Заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – № u201612902 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 26.06.2017 – бюл. № 12/2017. / Пушка О.С., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Нєміріч О.В.
 43. Патент № 120521 UA МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад білкового десерту. Польовик В.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Кірпиченкова О.О.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201703869; заявл. 19.04. 2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 20, 2017 р.

 2018 рік

 1. Патент на винахід № 115729, МПК A23G 3/36 (2006.01), A21D 13/066 (2017.01). Фондан / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю. М. Ткачук, О. О. Дудкіна; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 08232; заяв. 26.07.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23. 
 2. Патентна винахід № 115736, МПК A23G 3/36,  (2006.01), A21D 13/80,  (2017.01). Печиво «Сон» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10752; заяв. 26.10.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23. 
 3. Патентна винахід № 115743, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Дари лісу» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13276; заяв. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23. 
 4. Патентна винахід № 115744, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Курячий» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13280; заяв. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23. 
 5. Патентна винахід № 115845, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Вітамін» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13278; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.12.2017; Бюл. № 24. 
 6. Патентна винахід № 116285, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Спосіб виробництва супу-пюре з рослинної сировини / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 05654; заяв. 26.05.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. 
 7. Патентна винахід № 116286, МПК (2018.01) A23L 5/10 92016.01), A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Спосіб виробництва супу-пюре з печінки / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 05655; заяв. 26.05.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. 
 8. Патентна винахід № 116302, МПК A 23G 3/36 (2006.01), A21D 13/80 (2017.01). Печиво «Ранкове» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 10756; заяв. 26.10.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. 
 9. Патентна винахід № 116502, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 29/20 (2016.01), A23L 29/212 (2016.01). Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 12896; заяв. 19.12.2016; опубл. 26.03.2018; Бюл. № 6. 
 10. Патентна винахід № 116505, МПК (2018.01) A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01), A23L 23/00. Суп-пюре «Океан» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 13279; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.03.2018; Бюл. № 6. 
 11. Патентна винахід № 117717,МПК A23G 3/36 (2006.01), A23G 3/50 (2006.01), A21D 13/04 (2017.01), A21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва фондану / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Дудкіна, І. М. Тернавська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2017 05027; заяв. 24.05.2017; опубл. 10.09.2018; Бюл. № 17. 
 12. Патентна корисну модель № 125862, МПК (2018.01) А23F 5/00, А23F 5/14 (2006.01) Спосіб приготування напою лате / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 13036; заяв. 28.12.2017; опубл. 25.05.2018; Бюл. № 10. 
 13. Патентна корисну модель № 124888, МПК A21D 13/047 (2017.01) Склад шоколадного брауні спеціального призначення «Виноградний»/ Н.В. Евтушенко,  І.В Дітріх.; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017 11205;  заяв. 16.11.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. 
 14. Патентна корисну модель № 125753, МПК A23G 3/34 (2006.01) Безглютеновий кекс спеціального призначення / І.В Дітріх., В.А. Цокало; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017  12279;  заяв. 12.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. 
 15. Патентна корисну модель № 125753, МПК A23G 3/34 (2006.01) Безглютеновий кекс спеціального призначення / І.В Дітріх., В.А. Цокало; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017  12280;  заяв. 12.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
 16. Патентна корисну модель № 125826, МПК A23L 17/00 (2018.01) Котлети рибні з капустою цвітною / І.В Дітріх., Н.В. Ільчук; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017 12690;  заяв. 21.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. 
 17. Патентна корисну модель № 125827, МПК A23L 17/00 (2018.01) Рибні шніцелі з капустою броколі / І.В Дітріх., Н.В. Ільчук; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017 12692;  заяв. 21.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. 
 18. Патентна корисну модель № 126448 МПК A23L 17/00 (2018.01) Зрази рибні  з капустою Романеско/ І.В Дітріх., Н.В. Ільчук; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017 12693;  заяв. 21.12.2017; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. 
 19. Патентна корисну модель № 129769 МПК A23G 3/50 (2006.01)  Печиво для діабетиків «Веніні»/ І.В Дітріх., С.С. Матвієнко; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2018 05351;  заяв. 15.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 
 20. Патентна корисну модель № 122109 UA МПК A23L 23/00 (2006.01). Шніцель з січеної натуральної маси з насінням гарбуза /Коваль О.А.Гнуча Н.П.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 06803; заявл. 30.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. 
 21. Патентна корисну модель № 129878 UA МПК A23G 3/48 (2006.01).Безглютеновий кекс спеціального призначення «Особливий» /Кравчук Н. М.,Волинська Л.С.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2018 07230; заявл. 26.06.2018; опубл. 26.11.2018, Бюл.№ 20, 2018 р. 
 22. Патентна корисну модель № 122184 А МПК А23C 23/00 (2017.01) Молочно-рослинний напій «Сонячний» / Троцюк Г.Ю., Шевченко С.О., Павлюченко О.С.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u 201707203, опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24, 2017 р. 
 23. Патентна корисну модель  UA 124783 U, МПК (2018.01) А23L 13/00, А23L 29/206 (2016.01). Склад суфле курячого з додаванням капусти цвітної /Міщенко К.І., Мурзін А.В., Романченко Н.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201710325; заяв. 26.10.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. 
 24. Патентна корисну модель UA  129705U, МПК B65D 85/00. Пристрій для теплової обробки фасованої продукції / Костін В.Б., Романченко Н.М., Ковальов О.І.,; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201804654; заяв. 27.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. 

2019 рік

 1. Патент на винахід № 119833. Стабілізаційна система для масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О.В., Пасічний В.М., Ющенко Н.М., Кузьмик У.Г., Яценко О.В., Слободяник А.В., Миколів І.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №а201807487; заяв. 04.07.2018; опубл. 12.08.2019, Бюл. №15. 
 2. Патентна винахід № 120241, МПК А23G 3/48. Цукерка з фруктовим корпусом «Вата» / Авраменко М.М., Нєміріч О.В., Ющенко Н.М. заявник – Національний університет харчових технологій. – №а201812593; заяв. 18.12.2018; опубл. 25.10.2019, Бюл. №20. 
 3. Патентна винахід №120226 UA, МПК А23С 23/00, А23L 29/10 (2006.01). Склад сметанного продукту / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій.  № а201805339; заявл. 15.05.2018; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 23, 2019р. 
 4. Патентна винахід № 119617 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01), Склад харчової емульсії / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій.  № а201803543; заявл. 03.04.2018; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13, 2019р. 
 5. Патентна винахід № 119618 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01), A23L 29/10 (2016.01), Спосіб отримання харчової емульсії / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. № а201803930; заявл. 11.04.2018; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13, 2019р. 
 6. Патентна винахід № 119941 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01), A23L 29/10 (2016.01), Спосіб отримання харчової емульсії / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. № а201803926; заявл. 11.04.2018; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019р. 
 7. Патентна винахід № 120225 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01), A23L 29/10 (2016.01), Спосіб отримання харчової емульсії / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. № а201803927; заявл. 11.04.2018; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 21, 2019р. 
 8. Патент на корисну модель № 130552, МПК (2018.01) A23L 23/00. Соус червоний мандариновий / Кузьмін О.В., Богомол А.В., Пістуняк І.Я., Гордієнко А.С.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201807234; заяв. 26.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. №23.
 9. Патент на корисну модель № 130551, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 27/10. Соус червоний із кумкватом / Кузьмін О.В., Богомол А.В.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201807233; заяв. 26.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. №23.
 10. Патент на корисну модель № 130485, МПК (2018.01) A23G 9/00. Склад низькокалорійного вершкового шуму з ківі / Бабенко О.А., Кузьмін О.В., Корецька І.Л., Польовик В.В.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201806312; заяв. 06.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. №23.
 11. Патент на корисну модель № 131274, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Єгипетська квітка” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807447; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 12. Патент на корисну модель № 131272, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Лавандова мрія” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807445; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 13. Патент на корисну модель № 131276, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Чудодійна чорниця” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807449; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 14. Патент на корисну модель № 131271, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Вітамінний ройбуш” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807444; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 15. Патент на корисну модель № 132965, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Зелена фантазія” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807442; заяв. 03.07.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. №6.
 16. Патент на корисну модель № 131268, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Ніжна м’ята” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807440; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 17. Патент на корисну модель № 131270, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Ягідний мате” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807443; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 18. Патент на корисну модель № 131269, МПК A23G 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Ранкова свіжість” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807441; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 19. Патент на корисну модель № 131273, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Здоров’я” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807446; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 20. Патент на корисну модель № 131266, МПК A23F 3/34 (2006.01). Чайно-трав’яна суміш “Волошкове поле” / Кійко В.В., Бондарчук М.Є., Кузьмін О.В., Акімова Л.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201807438; заяв. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 21. Патент на корисну модель № 134979, МПК A23L 29/30 (2016.01), A21D 13/80 (2017.01). Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Златєва К.В., Роман Т.О.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201900240; заяв. 09.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. №11.
 22. Патент на корисну модель № 131669 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва житньо-пшеничних хлібних виробів / Зуйко В.І., Сильчук Т.А., Гребонос К.І.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808034; заявл. 19.07.2018, Опубл. 25.01.2019, бюл. № 2.
 23. Патент на корисну модель № 132977 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Житньо-пшеничний хлібний виріб / Зуйко В.І., Сильчук Т.А., Гребонос К.І.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808033; заявл. 19.07.2018, Опубл. 25.03.2019, бюл. № 6.
 24. Патент на корисну модель № 130439, МПК A23L 17/00 (2018.01) Рибний напівфабрикат «Фішер»/ І.В Дітріх., Ж.М. Ференець; заявн. і патентовласн. – НУХТ. – № u2018 06011;  заяв. 30.05.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23/2018.
 25. Патент на корисну модель № 130547, МПК A23L 17/00 (2018.01) Хлібці рибні «Кале» /І.В Дітріх., Н.В. Ільчук; заявн. і патентовласн. – НУХТ. – № u2018 07225;  заяв. 26.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23/2018.
 26. Патент на корисну модель № 132948, МПК A23L 17/00 (2006) Рибний напівфабрикат «Мармадюк»/ І.В Дітріх., А.В.Тригуб.-  заявн. і патентовласн. – НУХТ. – № u2018 06013;  заяв. 30.05.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 27. Патент на корисну модель № 133147, МПК A23L 21/10 (2006.01) Фарш картопляний з креветками/ І.В Дітріх, С.С. Сасник.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. – № u2018 10315;  заяв. 18.10.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 28. Патент на корисну модель № 133148, МПК A21D 13/04 (2017.01) Кулебяка з каштанового борошна/ І.В Дітріх, Б.А. Салтан. – заявн. і патентовласн. – НУХТ. – № u2018 10316;  заяв. 18.10.2018; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.
 29. Патент на корисну модель № 133757, МПК A23 L 5/00 (2019.01) Фарш картопляний з кальмаром/ І.В Дітріх, С.С. Сасник.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u2018 10313;  заяв. 18.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.
 30. Патент на корисну модель № 133756, МПК A23 L 5/00 (2019.01) Фарш картопляний з мідіями/ І.В Дітріх, С.С. Сасник.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u2018 10312;  заяв. 18.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.
 31. Патент на корисну модель № 133929, МПК A23 L 17/00 (2019.01) Зрази рибні/ І.В Дітріх, О.О. Сомик.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u2018 11712 заяв. 28.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.
 32. Патент на корисну модель № 133931, МПК A23 L 17/00 (2019.01) Котлети рибні/ І.В Дітріх, О.О. Сомик.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201811716 заяв. 28.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.
 33. Патент на корисну модель № 133930, МПК A23 L 17/00 (2019.01) Рибні равіолі/ І.В Дітріх, В.А. Капустян.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201811715 заяв. 28.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8/2019.
 34. Патент на корисну модель № 134361, МПК A23 L 29/256 (2016.01) Млинці з водоростями вакаме/ І.В Дітріх, О.А. Соломінський.-  заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201812625 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.
 35. Патент на корисну модель № 134360, МПК A23 L 17/00 (2019.01) Рибний напівфабрикат «Арія»/ І.В Дітріх, А.В.Тригуб. –  заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201812623 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.
 36. Патент на корисну модель № 134366, МПК A23 L 7/10 (2016.01) Равіолі / І.В Дітріх, В.А. Капустян.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201812635 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.
 37. Патент на корисну модель №131047 UA МПК A23С 15/12 (2006.01). Склад масляного крему. Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н.М., Іскандерова І.Р. № u 201805798; заявл. 24.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 38. Патент на корисну модель №130437 UA МПК A23С 15/16 (2006.01). Склад фруктового масляного крему. Польовик В.В., Корецька І.Л., Споденко О.В., Кравчук Н.М. № u201806004; заявл. 30.05.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл.№ 23, 2018 р.
 39. Патент на корисну модель №131051 UA МПК A23L 9/00 (2018.01). Склад бананово-вершкового шуму. Павлюченко О.С., Корецька І.Л., Польовик В.В., Краснощекова К.П. №u201805809; заявл. 24.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 40. Патент на корисну модель №131068 UA МПК A23С 15/12 (2006.01). Склад низькокалорійного вершкового крему з обліпихою Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Польовик В.В., Філіппова А.Ю. №u201806008; заявл. 30.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 41. Патент на корисну модель №131066 UA МПК A23С 15/12 (2006.01). Склад масляного крему. Польовик В.В., Корецька І.Л., Бережна Т.О., Кравчук Н.М., № u201806006; заявл. 30.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 42. Патент на корисну модель №131287 UA МПК A23L 21/00 (2018.01). Склад  низькокалорійного білкового десерту. Шамшур А.Г., Польовик В.В., Силка І.М., Матиящук О.В. № u 2018 07497; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 43. Патент на корисну модель №131048 UA МПК A23L 33/10 (2016.01). Склад низькокалорійного виноградно-вершкового шуму. Польовик В.В., Кузьменко О.М., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., № u 2018 05799; заявл. 24.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 44. Патент на корисну модель №137456 UA МПК A23C 23/00 (2018.01). Склад низькокалорійного білкового десерту. Польовик В.В.,  Корецька І.Л., Загорська К.С.,  Кравчук Н.М.  № u201903039; заявл. 28.03.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл.№ 20, 2019 р.
 45. Патент на корисну модель № 137559, МПК (2019.10). Спосіб отримання пектину з вторинної сировини / Грабовська О.В., Пастух Г.С., Кушнір О.В., Крапивницька І.О., Бабій А.М., Галатенко Т.О. заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201904080; заяв. 17.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.
 46. Патент на корисну модель №138581 UA, МПК A23G 9/00, A23G 9/40 (2006.01), Морозиво з комбінованим складом сировини на кисломолочній основі / Устименко І.М., Поліщук Г.Є., Сопіга В.Я.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201903045; заявл. 28.03.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019р.
 47. Патент на корисну модель №138730 UA, МПК A23C 9/12 (2006.01), Склад продукту кефірного / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201905158; заявл. 15.05.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019р.
 48. Патент України на корисну модель № 134854, МПК А23G 3/00, А23G 3/34. Цукерка з фруктовим корпусом «Капха» / Авраменко М.М., Нєміріч О.В., Ющенко Н.М. заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201812594; заяв. 18.12.2018; опубл. 10.06.2019, Бюл. №11.
 49. Патент України на корисну модель № 134855, МПК А23G 3/00, А23G 3/34. Цукерка з фруктовим корпусом «Пітта» / Авраменко М.М., Нєміріч О.В., Ющенко Н.М. заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201812595; заяв. 18.12.2018; опубл. 10.06.2019, Бюл. №11.
 50. Патент України на корисну модель № 131280. Стабілізаційна композиція для масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О.В., Пасічний В.М., Ющенко Н.М., Кузьмик У.Г., Яценко О.В., Слободяник А.В., Миколів І.М.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201807488; заяв. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.
 51. Патент на корисну модель № 130486 UА МПК A21D 13/00 (2017.01) Вівсяне печиво “TASTY” / Павлюченко О.С., Радькевич С.М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u201806313; заявл. 06.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл.№ 23, 2018 р.
 52. Патент на корисну модель № 131275 UА МПК A23L 2/38 (2006.01) Смузі “Живинка” / Павлюченко О.С., Вовк Г.М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u 2018 07448; заявл. 03.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.
 53. Патент на корисну модель №136704 UA МПК A23L 33/12 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту/ Польовик В.В., Корецька І.Л., Воробьйова А.М., Кравчук Н.М., Березова Г.О., Павлюченко О.С.  № u 2019 03036; заявл. 28.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл.№ 16, 2019 р.
 54. Патент на корисну модель № 134363 UA МПК A23L 33/20 (2016.01). Суфле дієтичного призначення на основі ізомальтитолу та фруктози / Мурзін А.В., Мурзіна А.Е., Павлюченко О.С., Фурманова Ю.П.  № u 2018 12627; заявл. 19.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл.№ 5, 2019 р.
 55. Патент на корисну модель №135283 UA МПК A23L 23/00. Склад  соусу щавнез. Польовик В.В., Лисенко Д.В., Корецька І.Л., Кравчук Н.М., Березова Г.О. Гаврильченко П.М. № u 201900235; заявл. 17.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл.№ 11, 2019 р.
 56. Патент на корисну модель №135283 UA МПК A23G 3/00 (2018.01). Самбук з кумквату. Польовик В.В., Корецька І.Л. Бакун А.О., Кравчук Н.М. № u 2019 00460; заявл. 17.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12, 2019 р.
 57.  Патент на винахід № 120576. Цукерка з фруктовим корпусом «Пітта» / Авраменко М.М., Нєміріч О.В., Ющенко Н.М.; заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – № a201812597 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 26.12.2019 – бюл. № 24. 2.
 58. Патент на винахід № 120575 України. Цукерка з фруктовим корпусом «Капха» / Авраменко М.М., Нєміріч О.В., Ющенко Н.М.; заявник та патентовласник НУХТ (Україна). – № a 2018 12596 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 26.12.2019 – бюл. № 24
 59. Патент на корисну модель № 138890 UA, A23С13/12 (2006.01). Спосіб виробництва крему із збитих вершків Камбулова, Ю.В., Звягінцева-Семенець, Ю.П., Решітник, Н.Я ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201905896; заявл. 29.05.19; опубл. 10.12.19, Бюл. № 23, 2019 р.
 60. Патент на корисну модель  №135283 UA МПК A23G 3/00 (2018.01). № u 2019 00460; заявл. 17.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12, 2019 р..
 61. Самбук з кумквату. Корецька І.Л., Бакун А.О., Кравчук Н.М. 7. Патент на корисну модель №136704 UA МПК A23G 3/00 (2018.01). № u 2019 03036; заявл. 28.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл.№ 16, 2019 р.

2020 рік

 1. Патент на корисну модель .№ 139566 Україна МПК  A23L 21/10 (2016.01) , Склад низькокалорійного білкового десерту/ Польовик В.В, Корецька І.Л., Буряк Д.О. заявник – Національний університет харчових технологій -№ u201906886; заяв. 19.06.2019; опубл.10.01.2020, Бюл.№1
 2. Патент на корисну модель. .№ 139658 Україна МПК  A23L 19/10 (2016.01) , Склад дерунів із топі соняшнику/ Польовик В.В, Корецька І.Л., Галушка С.А., Кравчук Н.М. заявник – Національний університет харчових технологій -№ u2019 07410; заяв. 03.07.2019; опубл.10.01.2020, Бюл.№1.
 3. Патент на корисну модель .№ 143985 Україна МПК  A23L 33/10 (2016.01) , заявник – Національний університет харчових технологій -№ u201907410; заяв. 25.02.2020; опубл.25.08.2020, Бюл.№16.
 4. Патент на корисну модель №145073 Україна МПК A23G 3/00(2016.01).  заявник – Національний університет харчових технологій –  №u202000875; заявл. 12.02.2020; опубл. 26.11.2020, Бюл.№22/2020. Склад низькокалорійного білкового десерту. Польовик В.В., Слободян Н.Я., Воробйова А.М., Березова Г.О.
 5. Патент на корисну модель № 141339, МПК A23L 13/50 (2016.01), A23L 13/60 (2016.01). Котлети курячи з топісоняшником / Польовик В.В., Гавриш А.В., Яценко Г.Ю., Матиящук О.В.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201907403; заяв. 03.07.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. №7/2020.
 6. Патент на корисну модель. .№ 141339 Україна МПК  A23L 19/10 (2016.01) , Колети курячі з топісоняшником/ Польовик В.В, Гавриш А.В., Яценко Г.Ю., Матиящук О.В. заявник – Національний університет харчових технологій -№ u201907403; заяв. 03.07.2019; опубл.10.04.2020, Бюл.№7.
 7.  Патент на корисну модель № 140382, МПК A23D 9/00 (2020.01). Купажована рослинна олія / Гулевата М.А., Усатюк С.І., Ващенко Ю.В.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201907414; заяв. 03.07.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.
 8. Патент на корисну модель № 140380, МПК A23D 7/00, A23D 9/00 (2020.01), A23D 7/005 (2006.01). Купажована рослинна олія на основі кукурудзяної олії / Гулевата М.А., Усатюк С.І.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201907411; заяв. 03.07.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.
 9.  Патент на корисну модель № 140383, МПК A23D 9/00 (2020.01). Купажована олія на основі кукурудзяної олії / Гулевата М.А., Усатюк С.І.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201907416; заяв. 03.07.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.
 10. Патент на корисну модель № 139544 UA, МПК A23C 23/00 (2019.01), A23L 29/10 (2016.01) Склад кефіру, збагаченого білком / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. Осьмак Т. Г., Костенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201806640 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р.
 11. Патент на корисну модель № 139564 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти / О.В. Кочубей-Литвиненко, В.М. Пасічний, Н.М. Ющенко, У.Г. Кузьмик, О.В. Яценко, Н.Е. Фролова, І.М. Миколів – u 201906877; заявл. 19.06.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. №1, 2020 р.
 12. Патент на корисну модель № 141359 UA, МПК А23С 19/02, А23С 9/13 (2006.01) Спосіб отримання сиру м’якого з козиного молока / О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко, У.Г. Кузьмик, І.М. Корольчук, О.В. Скрипник – u 201908279; заявл. 16.07.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. №7, 2020 р.
 13. Патент 121724 UA, МПК A23G 9/32 (2006.01) Морозиво з комбінованим складом сировини на кисломолочній основі / Устименко І. М., Поліщук Г.Є., Сапіга В.Я.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201903043 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020 р.
 14. Патент 121691 UA, МПК A23G 9/32 (2006.01) Склад морозива комбінованого складу/ Устименко І.М., Поліщук Г.Є., Сапіга В.Я. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201805795 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020 р.

   Авторські права
  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74803, від 17.11.2017. «Рекомендації щодо використання профілограм для оцінювання якості виробу».Корецька І.Л., Зінченко Т.В.
  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96904, від 26.03.2020. «Визначення рейтингу нових виробів». Корецька І.Л., Кузьмин О.В., Польовик В.В., Кравчук Н.М., Нєміріч О. В.

   Технічні умови України
 1. ТУ У 10:5-02070938-287:2019. Масляні пасти. Дата надання чинності – 22.03.2019. Розробники: Яценко О.В., Ющенко Н.М., Кузьмик У.Г. 
 2. Технологічна інструкція з виробництва масляних паст до ТУ У 10:5-02070938-287:2019. Дата надання чинності – 22.03.2019. Розробники: Яценко О.В., Ющенко Н.М.,Кузьмик У.Г.