Наукова діяльність здобувачів

Наукова діяльність здобувачів

Науковий потенціал кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції посилюється за рахунок залучення здобувачів освітніх ступенів “Бакалавр” та “Магістр” до розв’язання актуальних питань стратегії розвитку технологій ресторанної продукції в умовах сьогодення, які пов’язані з основними дослідженнями кафедри.

Науково-дослідна робота, якою здобувачі займаються поза навчальним процесом здійснюється відповідно до положення НУХТ “Про організацію науково-дослідної роботи студентів в НУХТ“.

Звіти з науково-дослідної роботи студентів:

Конкурс студентських наукових робіт

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт:

  • Лаленко Т.В., Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. за напрямом «Готельно-ресторанна справа».
  • Возненко М.А., Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н.р. за спеціальністю 181 «Харчові технології» (24 квітня 2018 р., НУХТ, м. Київ).
  • Єфимович П.Є., Диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018-2019 н.р. за спеціальністю «Харчові технології» (12 квітня 2019 р., НУХТ, м. Київ).
  • Воробйова Анастасія, Диплом ІІ ступеня за перемогу ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Інноваційні ресторанні технології” за спеціальністю 181 “Харчові технології” (22 квітня 2021 року, КНТЕУ, м. Київ).

Олімпіада зі спеціальності

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології»:

  • Волинська Л. С.,  Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології», ступінь вищої освіти магістр –  студентка НУХТ (11-13 квітня 2018 р., ХДУХТ, м. Київ).
  • Богомол А.В., грамота за ІІІ місце у номінації «Ефективне вирішення аспектів безпечності нової продукції» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології» (11-13 квітня 2018 р., ХДУХТ, м. Харків).

Студентський науковий гурток “Розроблення технологій кулінарної продукції з використанням настоїв рослинної сировини” очолює д.т.н., доцент кафедри Кузьмін О.В.

Здобувачі ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», працюють над розв’язанням питань, пов’язаних з інноваційними технологіями ресторанної продукції.

Наукова діяльність здобувачів в інфографіці


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11