Подача заяв та документів для участі у конкурсі

Заяви

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;
– тільки у паперовій формі:

 для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до цих Умов;
 для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
 для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;
 за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 у разі подання іноземного документа про освіту;
 у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Документи

Пред’явіть оригінали:
 документа, що посвідчує особу;
 військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 диплома та додатку до нього;
 екзаменаційного листка ЄВІ (з отриманим результатом);
 документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
 реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 медичної довідки за формою 086-о (обов’язкова ! Ми – харчовий ЗВО);
 свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Додайте до заяви:
 копію документа, що посвідчує особу (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
• копію диплома та додатку до нього;
 копію екзаменаційного листка ЄВІ;
 4 кольорові фотокартки 3 х 4 см (без головного убору, на однорідному світлому фоні);
 копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
 копію медичної довідки за формою 086-о;
 копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
 копії опублікованих наукових праць і винаходів, сертифікатів та дипломів.