Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів та магістрів в Національному університеті харчових технологій.

Динамічний розвиток економіки, зростання конкуренції, скорочення частки некваліфікованої та низько кваліфікованої праці в ресторанному господарстві обумовлюють нові вимоги до якості практичної підготовки студентів. Виробнича практика покликана гармонізувати теоретичну підготовку у ВНЗ з реаліями функціонування підприємств ресторанного бізнесу.

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з особливостями функціонування закладів ресторанного господарства, оволодіння професійними навичками виробничої діяльності.

Розподіл студентів ІV курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» проходив як за колективним університетським договором, так і за індивідуальними договорами, коли студенти самостійно домовляються про базу практики, спілкуючись при цьому з керівництвом підприємства, представляючи свою спеціальність і самого себе. Це дозволяє звернути на себе увагу і при зацікавленому, активному проходженні практики зарекомендувати себе як можливого спеціаліста підприємства.

Нині основними базами практики є заклади ресторанного господарства міста Києва, зокрема ресторани «Опанас», «Сундук», «Шинок», «Володимирська гірка», заклади ресторанного господарства мереж «Козирна карта», «Мировая карта», «il Molino».

Подяку за співпрацю та високий рівень підготовки та майстерності студентів кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції отримала від керівництва ресторану «Либідь», що входить до структури готелю «Premier Hotel Lybid». Також в закладах ресторанного господарства готелів «Рейкарц хотел менеджмент», «Інтерконтиненталь», «Алфавіто» та в ресторані «Жардін» при готелі «Експрес» студенти із задоволенням ознайомились з сучасним асортиментом кулінарної продукції, інноваційними методами обробки різних видів сировини як традиційної так і екзотичної, набули навичок організації і обслуговування різних контингентів споживачів, з використанням сучасних форм та методів обслуговування.

Одним із завершальних етапів підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві» є переддипломна практика. Метою якої є безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи фахівців з ресторанної справи відповідно до кваліфікаційної характеристики, збір матеріалів до дипломного проекту, поглиблення і зміцнення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану.

Для підвищення ефективності проходження виробнича та переддипломна практики магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві» проходять на базі одного закладу. Це дозволяє студентам більш детально ознайомитися зі структурою, особливостями функціонування закладу ресторанного господарства та зібрати додаткову інформацію, яка в подальшому може бути використана під час дипломного проектування.

 

Основними базами практики є підприємства, на яких більшість зі студентів мають досвід роботи. Це ресторани «Бассано»,  «Прага», «Шинок», «Шалений індик», «Ностальгія», «Гостинний двір», «Ікринка» та інші.