Підвищення кваліфікації викладачів

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, сертифікатних програмах, в тому числі тих, що проводяться в НУХТ, тощо;
  • стажування.

Щорічно, відповідно плану роботи кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, професорсько-викладацький склад проходить підвищення кваліфікації з метою професійного розвитку, поглиблення теоретичних та практичних навичок в межах спеціальності 181 «Харчові технології» для забезпечення високої якості освітнього процесу.

Результати підвищення кваліфікації впроваджуються в навчальний процес при викладанні дисциплін, в процесі керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та підготовці навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін освітньо-професійних програм «Харчові технології», «Технології в ресторанному господарстві», «Технології аюрведичних харчових продуктів».


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


2017 рік

За програмою для працівників лабораторій та технологічних служб підприємства кондитерської промисловості із спеціальності «Харчові технології», з 17 по 28 жовтня 2017 р.  – ас. Роман Т.О. Набуті використані при проведенні лабораторних занять з дисципліни «Загальні технології харчових виробництв». 

В Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів», з 03 квітня по 03 листопада 2017 р.  доц. Фурманова Ю. П. Тема дипломної роботи «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій».    


2018  рік

На курсах ПК в Інституті післядипломної освіти НУХТ, «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: структура, призначення та функції», кваліфікація «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів», червень 2018 р. –зав. каф. Нєміріч О.В.  


2019 рік

За програмою для працівників лабораторій та технологічних служб підприємства кондитерської промисловості із спеціальності «Харчові технології», березень 2019 р. – доц. Павлюченко О.С., ас. Березова Г.О. Набуті використані при проведенні лабораторних занять з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства». 

ІІІ етап підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, з 15 квітня по 15 листопада 2019 р.  – доц. Силка І.М. 


2020 рік

ІІІ етап підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, з 06 квітня по 06 листопада 2020 р. – доц. Корецька І.Л.


 2021 рік

І та ІІ етап в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, весняний семестр 2021 р. – ст. викл. Матиящук О.В. 

На курсах в Інституті післядипломної освіти НУХТ, «Математико-статистичний аналіз у наукових дослідженнях» (з використанням засобів МАTHCAD та MS EXCEL), з 22 березня по 09 квітня 2021 р. – доц.  Коваль О. А., проф. Фролова Н. Е. 

На курсах в Інституті післядипломної освіти НУХТ, «Використання хмарних технологій», з 09 березня по 14 травня 2021 р. – ст. викл. Матиящук О.В. ас. Березова Г.О. 


СТАЖУВАННЯ

Стажування професорсько-викладацького складу кафедри проводиться з метою набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді більш високого рівня.

Основними завданнями стажування в межах підприємств ресторанного господарства є:

  • поглиблення та оновлення професійних фахових компетенцій;
  • здобуття практичного досвіду необхідного для роботи  в закладах ресторанного господарства;
  • ознайомлення з діяльністю закладів ресторанного господарства;
  • особистісний розвитку як фахівця;
  • вдосконалення власних теоретичних знань та використання одержаної інформації в навчальному процесі при викладанні дисциплін освітньо-професійних програм «Харчові технології», «Технології в ресторанному господарстві», «Технології аюрведичних харчових продуктів».

 2017 рік

В лютому 2017 р. доц. Нєміріч О.В. пройшла стажування в індійському аюрведичному центрі Green Leaf Ctntified Center «Greens ayurveda” (м. Індія, штат Kerala). Отримані знання використовуються при викладанні навчальних дисциплін аюрведичного направлення. 

З 30 жовтня по 30 листопада 2017 року доц. Кузьмін проходив стажування в Головному управлінні Держпродспоживслужби (м. Київ). Проведено ознайомлення з структурою, основними функціями і нормативно-правовою базою ГУ Держпроспоживслужби. Вивчено досвід проведення державного нагляду (контролю) за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів та здійснення ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовують для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів. 


2018 рік

З 24 по 26 жовтня 2018 р. старший викладач Зуйко В.І. проходила міжнародне науково-педагогічне стажування в Економічному Університеті (м. Краків). Набуті знання  використані при викладанні дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства». 

З 03 по 18 квітня 2018 р. доц. Кузьмін О.В. проходив міжнародне науково-педагогічне стажування в Суспільно-економічному університеті Пшеворська (Республіка Польша) за темами: «Болонський процес в системі розвитку вищої освіти в країнах ЄС», «Інноваційні методи та технології в освітньому процесі, інтеграція науки та практики», «Науково-педагогічний розвиток та підвищення кваліфікації викладачів», «Дистанційні технології навчання у вищій освіті», «Інтернаціоналізація навчального процесу та академічна мобільність викладачів та студентів: польсько-британський досвід Суспільно-економічного університету Пшеворська». 

З 14 по 21 травня 2018 року старший викладач Зуйко В.І. проходила стажування у формі туру “Marketing in tourism: promotion of a tourist product, organization and development of tourism business in Bulgaria” (м. Болгарія) організованого компанією «Тural». У період було відвідано 5 міст Болгарії (Дюні, Несебр, Варна, Обзор та Золоті піски) уздовж узбережжя Чорного моря, де ознайомились з організацією роботи більш ніж 23-х готельно-ресторанних комплексів категорії 4 та 5 зірок. Окрім дослідження та аналізу стану розвитку та особливостей організації готельного і ресторанного господарства країни Європейського союзу, була можливість поспілкуватися з колегами з Варнського вільного університету та Варнського економічного університету щодо можливості співпраці на науково-практичному підґрунті. 


2020 рік

З 03 серпня по 11 вересня 2020 р. доц. Кузьмін О.В. пройшов науково-педагогічне стажування «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук» (м. Влоцлавек, Республіка Польша). Набуті знання, вміння і навички, одержані під час стажування, відповідають загальній стратегії реформування системи вищої освіти в Україні і будуть використані при підготовці дисциплін: «Інжиніринг у ресторанному бізнесі»; «Харчова та санітарна токсикологія»; «Електронні системи в галузі» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр», спеціальності «Харчові технології»; при підготовці навчально-методичної літератури; керівництві науково-дослідними роботами здобувачів.