Участь у конференціях

Наукові здобутки викладачів та студентів кафедри ТРАП висвітлюються на вітчизняних та міжнародних конференціях:

– Модернізація національної системи управління державним розвитком : виклики і перспективи. ІІ міжнародна науково-практична конференція (8-9 грудня 2016 р), Тернопіль.

– Інженерія і технологія. Східноєвропейська конференція. Міжнародна науково-практична конференція (29-30 листопада 2016 р.), Варшава.

– «Współczesne problem I perspektywy rozwoju». Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.01.2017 – 31.01.2017), Warszawa.

– Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. 83 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (5-6 квітня 2017 р.), НУХТ.

– Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства. IV міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квітн. 2017 р.), Тернопіль.

– Продовольственная безопасность в контекст новых идей и решений, Международная научно-практическая конференция (10 марта 2017 г.), Семей, Государственный университет имени Шекарима.

– Науковий тиждень у Крутах – 2017. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (13-14 березня 2017 р.), с. Крути.

– Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі, Всеукраїнська науково-практична конференція (22-23 березня 2017 р.), НУХТ.

– Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини. стандартизації і безпеки продовольства. VII Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів (травень 2017 р.), НУБІП.

– Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ (18 травня 2017 р), ХДУХТ.

– Inżynieria i technologia. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (30.05.2017 – 31.05.2017), Warszawa.

– Актуальні проблеми розвитку ресторанного готельного та туристичного бізесу в умовах світової інтеграції: досягненя і перспективи. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування ХДУХТ і 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно-расторанна справа» (21 вересня 2017 р.), ХДУХТ.

– Проблеми формування здорового способу життя у молоді. Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю (29 вересня – 1 жовтня 2017 р.), ОНАХТ.

– Proceedings of VIII International scientific conference “Achievements of world science”. Morrisville.

– Актуальные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности промышленных регионов. Международная научно-практическая конференция (3-4 октября 2017 г.), Кемерово, ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет).

– Якість і безпека харчових продуктів. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2017 р.), НУХТ.

– Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції. Міжнародна науково-технічна конференція (7-8 листопада 2017 р.), НУХТ.

– Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.11.2017), Warszawa.

– Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-23 грудня 2017 р.), Хмельницький.

– Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: IV міжнародна науково-практична конференція (30 листопада 2017 р.), Тернопіль.

– Актуальные проблемы современной науки: XХVII Международная научно-практическая конференция (Москва-Астана-Харьков-Вена, «27» февраля 2018 года) / Международный научный центр.

– Наука, иследование, развития. Техника и технология №3, Международноя научная конференция (30 – 31 март 2018 г) Ротердам.

– Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів (23-24 квітня 2018 р.), НУХТ.

– The development of technical sciences: problems and solutions : Conference Proceedings (April 27-28, 2018.). – Brno: Baltija Publishing.

– Наука, иследование, развития. Техника и технология №4,  материалы Международной научной конференции (29-30 апрель 2018 г) Барселона.

– Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (16 травня 2018 р.), ККІБП.

– Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХX Международная научно-практическая конференция (Санкт-Петербург-Астана-Киев-Вена, «30» мая 2018 года) / Международный научный центр, 2018.

– ХI Всеукраїнська науково-практичної конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», Одеса:

– XІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 4 -6 жовтня 2018 р.

–Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції»: VII-ї Міжнародна науково-технічна конференція, 6-7 листопада 2018 р., НУХТ.

– Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека: Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2018 р., НУХТ.

– Актуальні питання аграрної науки»: VІ міжнародна науково-практична конференція, Умань, 15.11.2018 р.

– Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. International Trends in Science and Technology. September 30, 2018, Warsaw, Poland.

– XIV International scientific conference «Science in 2018». Morrisville, USA.

– Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : III Всеукраїнська науково-практична конференція (21-22 листопада 2018 р.), НУХТ, 2018.

– Міжнародна науково-практичних конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі».

– Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологія водопідготовки. ІІ Міжнародна науково-практична конференція

– V Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток харчової індустрії

– II Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки».

– XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 3 -5 жовтня 2019 р.

– ІV Міжнародна науково-практична конференція “Якість і безпека харчових продуктів”, 20-21 листопада 2019 р.

– Міжнародна науковопрактична конференція “PLANTA+. Досягнення та перспективи”, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження), 20–21 лютого 2020 р.